นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานวันวิชาการ “ระยองวิทย์นิทัศน์’62”<< อ่านเพิ่มเติม >>

นางสาวพรหมพร โพชนา , นางสาวขวัญชนก เทียมราช ชั้นม.5/3
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน English Quiz Contest
ฝึกซ้อมโดย Mr.Ian

เด็กหญิงพิชชากร สุขศิริ , เด็กหญิงสิราวรรณ อ่อนสองชั้น ชั้น ป.5 AEL
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน English Quiz Contest
ฝึกซ้อมโดย Miss. Gemma Buscas Pattuinan

เด็กหญิงณฐวร จิตต์พงษ์ ชั้น ม.3/3
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Impromptu Speech
ฝึกซ้อมโดย Mr. Henry Musa

เด็กหญิงสุฐิตา ชีวินวิวัฒนชัย ชั้น ป.4/3 AEL
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน​ Story telling ระดับประถมศึกษา
ฝึกซ้อมโดย Miss Mariam Sengoba Nankabir

งานวันวิชาการ ” ระยองวิทย์นิทัศน์’62
ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม