ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทุกระดับชั้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดการเรียนการสอนเป็น 2  โปรแกรม

  1. Intensive Program เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ  3  คาบต่อสัปดาห์  เรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  1 คาบต่อสัปดาห์
  2. AEL Program (All English Learning)  เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  ยกเว้นวิชาภาษาไทย      ประวัติศาสตร์  แนะแนว  เนตรนารี  เรียนเป็นภาษาไทย

856total visits,7visits today

Shopping Basket
Show Buttons
Hide Buttons