ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์คะแนน ทุนโรงเรียนรัฐบาลอเมริกา และแคนาดา << อ่านเพิ่มเติม >>