ชนะเลิศลำดับที่ 1 เหรียญทอง แข่งขันเตะบอลเข้าโกล์ ประเภททีมหญิง<< อ่านเพิ่มเติม >>

ชนะเลิศลำดับที่ 1 เหรียญทอง
แข่งขันเตะบอลเข้าโกล์ ประเภททีมหญิง
ด.ญ.กมลชนก ดาวเรืองรัตน์
ด.ญ.ชญานิศ บุญยัง
ด.ญ.ขวัญรดา จันทร์ทอง
ด.ญ.พิชชาภรณ์ ตระกูลประดิษฐ์
ด ญ.ธมลภัทร อภิมหาศาล
PASSIONE JUNIOR GAMES
ตอน สู้เพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ. ระยอง