เพลงมาร์ชเซนต์โย

คำร้อง ครูเลื่อนและคณะครูโรงเรียน

ทำนอง ครูเลื่อนและดุริยางค์ทหารเรือ

    สมนามกุลสตรี ศึกษาไว้ดี  นั่นคือ การเรียนวิชา โรงเรียนเซนต์โยระยองให้การศึกษา สมดังจินตนา เรารักสถาบัน   ศรีศักดิ์ส่งสูงไกล ของเราภูมิใจ   ภูมิกายทั่วกัน ศักดิ์ศรี มีขวัญครูผูกพัน สอนเราเรียนทัน โลกผันภูมิธรรม   ศึกษาดี มีวินัย แต่งกาย งามล้ำ  ใจเมตตาคุณธรรม ความรู้จะเลิศล้ำการงาน รุ่งเรือง แจ่มใส อนาคตไกล ไพศาล   ฟ้าขาวมีศรีสง่า ปรัชญาเรายึดมั่น  เรานักเรียนพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์เซนต์โย

เพลงธิดาเซนต์ปอล

   ชาวเราเยาวชนของเซนต์ปอล จงฟังคำสอน โอ้เราเยาวชนแห่งโรงเรียน  ซึ่งท่านคอยเอื้ออาทร ยึดพระทั้งเรียนและเล่นกีฬาจริงใจซื่อสัตย์ทุกครา  เรารักโรงเรียนแห่งนี้ มอบความสุขและยินดี อีกความเจ็บปวดสุขสันต์ เพื่อนำเราสู่สถาน ที่พระทรงสัญญาไว้ ประทานแก่ลูกจริงใจ  ประทานแก่ลูกจริงใจ   โอ้วัยหวานแห่งชีวิตเราด้วยความรักและเป็นห่วง คอยผูกพันใจในวัยเยาว์   มีความเข้าใจใหญ่หลวง พวกเราจงยอมให้เวลาผ่าน ด้วยเรียนเล่นและทำงาน และเมื่อเราจากโรงเรียนนี้ไป สิ่งนี้คงจารึกไว้ ความทรงจำจารึก

Saint Paul Hymn

   Hark daughters of the great St. Paul, Come listen to his call. O children of this loved school the loving nurse of all. Rejoice in God do work and play. Be true from day to day. Beloved school of mine my pains and joy are thine. My childhood’s early dreams are closely linked with thee. Thou dost unfold to me, Sweet are the days of girlhood. When friend we love and care. Those golden links of childhood whose sympathy we share. Do stay and while the hours away, with us in work and play. And when we leave our dear old school These memories we’ll recall. These memories we’ll recall

383total visits,1visits today

Shopping Basket
Show Buttons
Hide Buttons