รูปภาพกิจกรรม

                      ชั้น                                                                               ผลงานนักเรียน                                          
 ประถมศึกษาปีที่  3  ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
 ประถมศึกษาปีที่  5  ผลงานนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 ประถมศึกษาปีที่  5 ห้อง 1  ผลงานนักเรียนการ์ดวันแม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์
 ประถมศึกษาปีที่  5 ห้อง 2  ผลงานนักเรียนการ์ดวันแม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์
 ประถมศึกษาปีที่  5 ห้อง 3  ผลงานนักเรียนการ์ดวันแม่ รายวิชาคอมพิวเตอร์
 ประถมศึกษาปี่ที่  6     ผลงานนักเรียนวิชาภาษาไทย
 มัธยมศึกษาปีที่   1  ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
 มัธยมศึกษาปีที่   3  ผลงานนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
 มัธยมศึกษาปีที่   4  ผลงานนักเรียนวิชาสุขศึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่   4 ห้อง 1  ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
 มัธยมศึกษาปีที่   5  ผลงานนักเรียนวันสิ่งแวดล้อม

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.