ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 >> Download

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2559

click here


ประกาศแจ้งกำหนดการต่างๆ ภาคเรียนที่ 2

  วัน/เดือน/ปี                                        รายการ

3-4 ก.พ. 2559                วันวิชาการ นิทรรศการผลงานนักเรียนและตอบปัญหาวิชาการ

6-7 ก.พ. 2559                ม.6 สอบ O-NET

10 ก.พ. 2559                 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

17-18 ก.พ. 2559            ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

19 ก.พ. 2559                 ม.5 เลี้ยงอำลา ม.6

19-21 ก.พ. 2559            ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

21 ก.พ. 2559                 สมาคมศิษย์เก่าจัดงานเลี้ยง ม.6

23 ก.พ. 2559                 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.5 ที่ไม่มีสิทธิ์สอบและ

                                      นักเรียนที่ติด ร ต้องส่งงานให้เรียบร้อยก่อนสอบปลายภาค

23 ก.พ. 2559                 สอบนอกตารางคาบที่ 7 

                                      ป.1-ป.6   สอบศิลปะ  ดนตรี

                                      ม.1-ม.3   สอบศิลปะ  ดนตรีนาฏศิลป์

                                      ม.4         สอบนาฏศิลป์

                                      ม.5         สอบดนตรี

24 ก.พ. 2559                 08.15 น.   ม.6 อำลาครู

                                     13.00 น.  พิธีรับเหรียญของนักเรียน ม.6

25 ก.พ. 2559                 คาบ 7 ป.1-ม.5 สอบนอกตารางวิชาการงาน

27 ก.พ. 2559                 ป.6  สอบ O-NET

27-28 ก.พ. 2559            ม.3  สอบ O-NET

29 ก.พ.- 2 มี.ค. 2559     นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

29 ก.พ. 2559                 ป.6  และ ม.3 หยุดเรียนเพื่ออ่านหนังสือสอบ

                                     ส่วนนักเรียนชั้นอื่นเรียนตามปกติ

1-2 มี.ค. 2559                ป.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

10 มี.ค. 2559                 ม.6 iับ Diploma ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนด์

10 มี.ค. 2559                 ประกาศผลนักเรียนติด 0 ลงทะเบียนซ่อม และดำเนินการสอบ

                                     ซ่อมระหว่าง วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 กรณีสอบไม่ผ่าน

                                     ให้ลงเรียนภาคฤดูร้อน และดำเนินการสอบซ่อมระหว่าง

                                     วันที่ 28-29 มีนาคม 2559

14 มี.ค.-12 เม.ย. 2559   เรียนภาคฤดูร้อน หยุดเรียนวันที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องในวันจักรี

2 เม.ย. 2559                 ประกาศผลสอบ ซื้อหนังสือ-สมุด และเครื่องแบบนักเรียน

9 เม.ย.- 7 พ.ค. 2559     Summer course ประเทศอังกฤษ

17 เม.ย.- 22 เม.ย. 2559  Summer course  ประเทศสิงคโปร์         

 

 

มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2558


มอบใบประกาศนักเรียนที่ชนะการประกวดคัดลายมือประจำปี 2558


งานวันวิชาการ ประจำปี 2558

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559


 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ("ACR พัฒนาภาษาสู่อาเซียน")

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันที่ 25-26 มกราคม 2559

 

ประมวลภาพงานน้ำใจไมตรีประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 มกราคม 2559

  

 

 

ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2558

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สามารถดูผลสอบได้ที่ www.niets.or.th ในวันที่ 28  มีนาคม 2559
 
 
 

 

    

ประกาศรับสมัครครู (รับสมัครด่วน)

ครูสอนปฐมวัย                   2                ตำแหน่ง

ครูสอนวิชาภาษาไทย         1                ตำแหน่ง

ครูสอนวิชาสังคม               1                ตำแหน่ง

ครูสอนวิชาพละศึกษา        1                ตำแหน่ง

   หมายเหตุ สมัครได้ที่ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง โทร 038-611356

 
  
 
ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนการสอน

สามารถดาวน์โหลดขอบข่ายการเรียนการสอนทุกวิชาของปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่

 

 

ข่าวสารทางโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม

(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

ตั้งแต่วันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรมต่างๆ

IMAGE ปฐมนิเทศเปิดเรียน
Wednesday, 20 May 2015
ปฐมนิเทศนักเรียนปีนการศึกษา 2558 18 พฤษภาคม 2558   Read More...
IMAGE พิธีต้อนรับอธิการิณี
Monday, 18 May 2015
พิธีต้อนรับอธิการิณี ประจำภาคเรียนปีการศึกษา... Read More...
IMAGE พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
Thursday, 21 May 2015
พิธีมิสซาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา  21 พฤษภาคม 2558   Read More...
IMAGE วันงดสูบบุหรีโลก
Thursday, 04 June 2015
เดินขบวนเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก 31   พฤษภาคม 2558... Read More...
IMAGE ขอบฟ้าใหม่ลูกรักระดับชั้นอนุบาล
Friday, 10 July 2015
กิจกรรมขอบฟ้าใหม่ลูกรักระดับชั้นอนุบาล   Read More...
IMAGE งานวันสุนทรภู่
Thursday, 09 July 2015
งานวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน  2558   Read More...
IMAGE ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Thursday, 09 July 2015
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558
Tuesday, 09 June 2015
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 Read More...
IMAGE พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของระคริสตเจ้า
Friday, 05 June 2015
พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของระคริสตเจ้า 4... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู
Friday, 12 June 2015
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 11  มิภุนายน 2558 Read More...
IMAGE แข่งขันทำพานไหว้ครู
Wednesday, 10 June 2015
แข่งขันประกวดทำพานไหว้ครู 10 มิถุนายน 2558 Read More...
IMAGE ทัศนศึกษาและค่ายมัธยมสัมพันธ์
Thursday, 16 July 2015
ทัศนศึกษาและค่ายมัธยมสัมพันธ์ 10 - 13 กรกฎาคม 2558 Read More...
IMAGE นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียน
Wednesday, 15 July 2015
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียน Read More...
IMAGE ประกาศรางวัลวันภาษาไทย
Monday, 03 August 2015
ประกาศรางวัลการประกวดรางวัลต่างๆ ในวันภาษาไทย 29... Read More...
IMAGE ภาพการแข่งขันวันภาษาไทย
Monday, 03 August 2015
ภาพการแข่งขันวันภาษาไทย   Read More...
IMAGE ภาพการแสดงวันภาษาไทย
Monday, 03 August 2015
งานแสดงวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2558 Read More...
IMAGE สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
Friday, 10 July 2015
วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2558 Read More...
IMAGE แข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง
Friday, 10 July 2015
แข่งขันกีฬาอนุบาลระยอง Read More...
IMAGE แห่เทียนเข้าพรรษา
Monday, 03 August 2015
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558... Read More...
IMAGE การประกวดวาดภาพระบายสี ณ สวนศรีเมือง
Friday, 07 August 2015
การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ... Read More...
IMAGE ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Tuesday, 25 August 2015
ทัศนศกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 21... Read More...
IMAGE มิสซาสมโภชพระนางมารีย์
Friday, 14 August 2015
พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์ 14  สิงหาคม 2558 Read More...
IMAGE วันวิทยาศาสตร์
Wednesday, 19 August 2015
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม  2558 Read More...
IMAGE วันแม่แห่งชาติ
Friday, 14 August 2015
วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม  2558   Read More...
IMAGE คณะครูอบรมจริยธรรม ณ วัดหนองสนม
Wednesday, 28 October 2015
คณะครูอบรมจริยธรรม ณ วัดหนองสนม วันที่ 21 ตุลาคม 2558 Read More...
IMAGE ค่าย SJR CAMP & MATH SCIENCE
Friday, 09 October 2015
ค่าย SJR CAMP และ MATH SCIENCE ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม... Read More...
IMAGE รับผลสอบปลายภาคเรียน1/2557
Monday, 02 November 2015
รับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 Read More...
IMAGE กีฬาสีภายใน 2558
Saturday, 21 November 2015
กีฬาสีภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ปีการศึกษา 2558... Read More...
IMAGE ค่ายเนตรนารีป.6
Friday, 06 November 2015
เข้าค่ายเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4-5... Read More...
IMAGE ประกวดทำกระทง
Thursday, 26 November 2015
สืบสานประเพณีลอยกระทง... Read More...
IMAGE วันวชิราวุธ
Thursday, 26 November 2015
วันวชิราวุธ  ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี... Read More...
IMAGE กิจกรรมคริสต์มาส
Tuesday, 23 July 2013
ประมวลภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส 23-24  ธันวาคม 2558   Read More...
IMAGE พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
Friday, 04 December 2015
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... Read More...
IMAGE พิธีมิสาบูชาขอบพระคุณ วันพ่อ
Thursday, 03 December 2015
พิธีมิสซาขอบพระคุณ วันเฉลิมพระชนมพรรษา... Read More...
IMAGE วันเอดส์โลก
Thursday, 03 December 2015
... Read More...
IMAGE งานน้ำใจไมตรี 2558
Monday, 25 January 2016
  งานน้ำใจไมตรี ประจำปีการศึกษา 2558 23 มกราคม 2559     Read More...
IMAGE งานวันเด็กปี2559
Friday, 08 January 2016
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กปี 2559 วันที่ 8 มกราคม 2559... Read More...
IMAGE รำลึกพระคุณครู
Monday, 18 January 2016
พิธีรำลึกพระคุณครู 15 มกราคม 2559 Read More...
IMAGE ละครเวทีการกุศล เรื่องทวิภพ
Friday, 08 January 2016
ละครเวทีการกุศล เรื่อง ทวิภพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558... Read More...
IMAGE เด็กดีซื่อสัตย์
Wednesday, 30 November -0001
นักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตร... Read More...
IMAGE แข่งขันงานวิชาการACR
Wednesday, 27 January 2016
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ("ACR... Read More...

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ

 

เซอร์เทเรซา

เกื้อกูล รัตโนภาส

ปฎิทิน

04:15, 14th February 2016
February 2016
SuMoTuWeThFrSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829

ขณะนี้เวลา .....

ความรู้ทั่วไป


 

สถิติผู้เข้าชม

266694
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
363
274
3191
261290
5034
11616
266694

Your IP: 54.82.35.245
Server Time: 2016-02-13 21:15:45

Facebook

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842